Κατά την άφιξη σας στον χώρο μας, παραλαμβάνετε το κλειδί αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή.