Το κατάστημα ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV που λειτουργεί 24/7. Επιπλέον διαθέτει σύστημα συναγερμού.