Για ένα μεγάλο locker η ημερίσια χρέωση είναι 12€, 7€ για ένα μεσαίο και 4€ για ένα μικρό.