Μόλις αφήσετε τις αποσκευές στο locker παραλαμβάνετε και το κλειδί του. Μπορείτε να το ανοίξετε όσες φορές το χρειαστείτε κατά την διάρκεια της ενοικίασης.